De Marineclub

de toplocatie van Den Helder

Kegelen
Een kegelbal heeft ongeveer hetzelfde formaat als dat van een bowlingbal, meestal zelfs iets groter. Het grootste verschil tussen een bowlingbal en een kegelbal is het aantal gaten dat er in zit. Een kegelbal heeft maar een gat waar je alleen je duim in steekt. Met deze bal moeten de 9 kegels aan het einde van de baan in één keer allemaal omgegooid worden. Het aantal kegels dat in een keer wordt omgegooid is beslissend voor het aantal punten van die worp. Er mag dus geen twee maal gegooid worden.

Om de kegels te kunnen raken moet er over een twintig meter lange baan van 30 tot 30,5 centimeter breed worden gegooid. Kegelen wordt ook gespeeld als een sport waarbij je met een houten bal (zonder gaten, i.t.t. bowling) een aantal pins moet omkegelen. Dit wordt gespeeld op een houten baan. Vooral in Duitsland is dit spel populair.

‌Bowlen en kegelen lijken veel op elkaar, toch zijn er een paar verschillen. Bij bowlen zitten er drie gaten in de bal en bij kegelen één. De opstelling van de kegels is bij bowlen in een driehoek en bij kegelen in een ruit. Ook mag je bij bowlen twee keer gooien tijdens een beurt en bij kegelen maar één keer.
Meer informatie over het huren van een baan of het lid worden bij een kegelclub kunt u krijgen bij Annemieke Wilhelmus. am.wilhelmus@mindef.nl
In 1902 wordt besloten tot de aanleg van een kegelbaan. In 1904 wordt ZKH prins Hendrik en de kunstschilder H.W. Mesdag het erelidmaatschap aangeboden. De tijd daarop volgend kenmerkt zich door zeer bondige verslagen. De vergaderingen duurden meestal niet langer dan 5 minuten. De crisisjaren blijken ook niet geheel aan de club voorbij te gaan, de periode van rond 1936 kenmerkt zich alom door krapte en financiële zorgen. Toch wordt er nog wel regelmatig gekegeld en gekaart.
De Marineclub
Harssensschiereiland 09D05-001D
Postbus 10.000
1780 CA DEN HELDER 
088 9511440
marineclub@mindef.nl