De Marineclub

de toplocatie van Den Helder

TOEGANGSRECHT
Wie vallen onder het toegangsrecht?
De Marineclub is een besloten club en soms bestaat er nog wel eens onduidelijkheid over wie de club mag bezoeken.

Zelfstandig toegangsrecht:
a. Officieren en gewezen officieren van alle krijgsmachtsonderdelen
b. Buitenlandse officieren in werkelijke dienst
c. Officieren in opleiding na de eerste militaire vorming
d. Burgerambtenaren die deel uit maken van een longroomgemeenschap (vanaf loonschaal 9)
e. Ereleden van de KVMO
f. Burgemeester, gemeentesecretaris en de commissaris van politie van de gemeente Den Helder
g. Gezien hun bijzondere status de stafadjudanten
Heeft u vragen over het toegangsrecht neem dan telefonisch contact op

‌Categorie a tot en met g zijn gerechtigd incidenteel te introduceren / inviteren.
‌De incidentele introducés /invités dienen te allen tijde door de toegangsgerechtigde te worden vergezeld.
De Marineclub
Harssensschiereiland 09D05-001D
Postbus 10.000
1780 CA DEN HELDER 
088 9511440
marineclub@mindef.nl